Bahçivan

Sayın velim Recep ŞİMAY’a bu güzel şiir için teşekkür ederim.

BAHÇİVAN

H iç hayret etmedim ki ?
A şk dokunmuş gönlünüze belli ki
Y aşlı gözlerinizde duygu sağanağı
R engarenk sevgi çiçekleri sulanır
E meğiniz sevgiyle mayalanır
T aşınır çiçek çiçek
T ertemiz ruhlara nakış nakış
İ lmek ilmek dokunur sonra
N efes olur can bulur satırlarınızda..

P uslu bir kasım gecesinde
O muzlarında sancılı bir sevda
L odos hüzün estiriyor satırlarına
A şk ilmek ilmek dokunur gönül gergefine
T aşıdığın can, can bulur cananında….

Recep ŞİMAY

(Sevgi Çiçeği Bahçivanlarından)