Öğretmenim

Sevgili Abdurrezzak ŞİMAY’a bu güzel şiir için teşekkür ederim.

ÖĞRETMENİM…

H er gün sınıfta göz göze geldiğimizde
A ldığımız bilgiler yerleşir belleğimizde
Y olumuza ışık olur, geleceğe hazırlarsın
R engarenk çiçekler biz; sen bahçıvansın
E emeklerini sevgiyle taçlandırırsın
T utuştururken ellerimize kalemi
T utuşturursun içimizde aydınlık geleceği
İ simlerimiz olsa da farklı farklı
N esil kimin nesli farkındasın öğretmenim

P arlak bir istikbale doğru seninle başladık
O gelecek bir gün gelecek dersin
L akin çalışmak ; çok çalışmamızı istersin.
A klımızı kullanmayı, sevgiyle yoğrulmayı
T attık seninle, teşekkürler öğretmenim….

Abdurrezzak ŞİMAY – 24 Kasım 2007

Bahçivan

Sayın velim Recep ŞİMAY’a bu güzel şiir için teşekkür ederim.

BAHÇİVAN

H iç hayret etmedim ki ?
A şk dokunmuş gönlünüze belli ki
Y aşlı gözlerinizde duygu sağanağı
R engarenk sevgi çiçekleri sulanır
E meğiniz sevgiyle mayalanır
T aşınır çiçek çiçek
T ertemiz ruhlara nakış nakış
İ lmek ilmek dokunur sonra
N efes olur can bulur satırlarınızda..

P uslu bir kasım gecesinde
O muzlarında sancılı bir sevda
L odos hüzün estiriyor satırlarına
A şk ilmek ilmek dokunur gönül gergefine
T aşıdığın can, can bulur cananında….

Recep ŞİMAY

(Sevgi Çiçeği Bahçivanlarından)